Vše začalo v roce 1990, kdy byla společnost založena. Tato projektová kancelář se zaměřuje na projektování pozemních komunikací, mostů, tunelů, kolejové dopravy, vodohospodářských staveb, pozemních staveb. Dále se zaměřuje na vizualizace, inženýring, geodézii, posuzování vlivu na životní prostředí a dopravní inženýrství. V České republice má tři pobočky – v Liberci, v Ústí nad Labem a v Plzni.

Valbek, spol. s r.o.
středisko Liberec
+420 485 103 336
info@valbek.cz

Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
Czech Republic

Valbek, spol. s r.o.
středisko Ústí nad Labem
+420 475 531 077, +420 475 534 112
info.usti@valbek.cz

Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem
Czech Republic

Valbek, spol. s r.o.
středisko Plzeň
+420 377 481 220
info.plzen@valbek.cz

Parková 1205/11
326 00 Plzeň
Czech Republic

IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

Pracujeme na budoucnosti.
Projektujeme a budujeme infrastrukturu, kterou proudí civilizace.
valbek.eu →