Máte otázky?

Ing. David Landa
VALBEK Liberec
vedoucí skupiny Vodohospodářské stavby
Ing. Lucie Krupičková
VALBEK Plzeň
vedoucí skupiny Vodohospodářské stavby
Ing. Jaromír Drašar
VALBEK Ústí nad Labem
ředitel střediska Ústí nad Labem
Ing. Veronika Hajnalová
VALBEK Ústí nad Labem
vedoucí ateliéru vodohospodářské stavby

 

Galerie

„Hospodaření s vodou v krajině je lakmusovým papírkem kvality života. Správně projektovaná síť vodních toků, nádrží a dalších opatření znamená více vody tam, kde má být, a méně negativních dopadů extrémních klimatických jevů. To naši klienti oceňují.“