Máte otázky?

Ing. David Landa
VALBEK CZ, Liberec
vedoucí skupiny Vodohospodářské stavby
Ing. Lucie Krupičková
VALBEK CZ, Plzeň
vedoucí skupiny Vodohospodářské stavby
Ing. Jaromír Drašar
VALBEK CZ, Ústí nad Labem
ředitel střediska Ústí nad Labem
Ing. Šárka Novotná
VALBEK CZ, Ústí nad Labem
vedoucí ateliéru profesí

Galerie

„Hospodaření s vodou v krajině je lakmusovým papírkem kvality života. Správně projektovaná síť vodních toků, nádrží a dalších opatření znamená více vody tam, kde má být, a méně negativních dopadů extrémních klimatických jevů. To naši klienti oceňují.“