Geodézie

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

MĚŘÍME POVRCH

Naše skupina Geodézie Valbeku nabízí projektové přípravy staveb ve stupních TS, DÚR, DSP a PDPS.

Zpracováváme geodetické mapové podklady (účelové mapy stávajícího stavu, DMT), geodetickou dokumentaci i samostatnou přílohu PD (vytyčovací výkresy, ZVS). Spolupracujeme při IGP a GTP (vytyčení / zaměření průzkumných objektů). Vytyčujeme inženýrské sítě a jsme nápomocni při majetkoprávní přípravě – Podkladů z KN, Záborový elaborát, Geometrické plány.

Při realizaci stavby umíme stavby vytyčit (ÚOZI – Zhotovitele), provést geodetickou dokumentaci skutečného provedení / GDSPS a vytvořit na základě skenování geometrické plány, vyznačit realizované stavby či věcné břemeno. Nabízíme technický a geodetický dozor stavby pro TDS, ÚOZI-objednatele.

Pro již provozované stavby nebo jako podpora při správě a údržbě dokážeme geodeticky monitorovat stavbu, její nestabilní podloží nebo při technologicky náročném SO. Provádíme pasportizace stavby, zeleně, dopravních značení nebo rovinatosti vozovek. Vytváříme základní mapy komunikací nebo výrobních areálů v souladu s jednotným systémem a návazností na další infrastrukturu.

Máme oprávnění pro ověřování geodetické činnosti ve výstavbě, oprávnění pro ověřování geometrických plánů a oprávnění pro činnost na železnici. Pracujeme v softwaru RIB Software – iTWO, AUTODESK, Leica Geosystems, Bentley PowerMap a GRAMIS / QGIS. Technologicky jsme na velmi vysoké úrovni od klasické geodézie přes laserové skenování až po letecké mapování UAV.

#valbek #geodezie #landsurveying

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG