Inženýring

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

ŘÍDÍME SE PŘEDPISY A ZÁKONY

Obor inženýrských činností v sobě zahrnuje zajištění dokladů potřebných pro realizaci konkrétní stavby. Připravujeme vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V celém procesu jsme schopni na základě plné moci zastupovat investora. V rámci majetkoprávní přípravy zajistíme potřebné smlouvy (kupní, nájemní, smlouvy o služebnosti) včetně vkladu do evidence katastru nemovitostí. Zkušenosti máme i s procesem odnětí/omezení vlastnických práv.

#valbek

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG