Kolejové stavby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Kolejové stavby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

ŽELEZNICE

Jsme skupina projektantů v Praze. Fascinuje nás cesta na dvou kolejích, která dokáže znovu a znovu adaptovat futuristické technologie. Vnímáme železniční infrastrukturu i v 21. století jako magnet pro rozvoj regionu. Dálkové tratě jsou ideálním řešením pro spolehlivou meziměstskou dopravu. Stejně tak ve velkých sídlech nemá městská kolejová doprava z hlediska ekologie, bezpečnosti a spolehlivosti reálnou konkurenci.

Projektujeme železniční stavby, zabezpečovací a sdělovací techniku, trakční a energetické zařízení a projekční činnost v oboru silnoproudých technologií. Nabízíme i konzultační činnost.

TRAMVAJE

V rámci oboru městská kolejová doprava zpracováváme pro tramvajovou a lehkou kolejovou dopravu projekty všech projektových stupňů – od studií po realizační dokumentaci stavby. Projektujeme tramvajové trati na samostatném tělese, pevné jízdní dráhy či železniční vlečky v rámci zpevněných ploch. V našem portfoliu jsou i speciální kolejnicové dráhy, dráhy pro skládkovací stroje, tramvajová okružní křižovatka – oceněná stavba na Slovensku, antivibrační vany, dlážděné povrchy tramvajových tratí pro historická centra i zelené povrchy tramvajových tratí, vyhřívaná nástupiště. Navrhujeme praktická a pokroková technická řešení v komplikovaných podmínkách intravilánu. Základní dovedností je koordinace jednotlivých dílčích částí v čase a prostoru. Od přeložek inženýrských sítí pod povrchem po úpravu městského prostoru na povrchu, to vše často ve stísněných podmínkách stávající zástavby a při zachování provozu. Nebojíme se inovací.

#valbek #railway #tram

KONTAKT 

KONTAKT ŽELEZNICE

KONTAKT TRAMVAJE

Realizace

NAŠE STAVBY

SILNOPROUD

Zpracováváme komplexní projektovou dokumentaci napájení železničních staveb. Řešíme napájení zabezpečovacího zařízení, elektrický ohřev výhybek, kabelové rozvody vysokého a nízkého napětí, venkovní osvětlení a vnitřní elektroinstalaci ke kolejovým stavbám.

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG