Laboratoř mechaniky zemin

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

ZKOUŠKY ZEMIN

Naše skupina v Ostravě realizuje soubor zkoušek zemin pro hodnocení fyzikálně mechanických vlastností zemin. Jsme schopni zabezpečit laboratorní zkoušky pro posouzení základových půd jak při geotechnických průzkumech, tak pro silniční a železniční stavitelství.

Nabízíme základní klasifikační rozbory zemin, jako je například stanovení vlhkosti, objemové hmotnosti, zdánlivé hustoty pevných částic, konzistenční meze nebo stanovení zrnitosti. Provádíme zkoušku stlačitelnosti v edometru, a to postupným přitěžováním, a také například zkoušku pevnosti v prostém tlaku. Provádíme nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkoušku nebo krabicovou smykovou zkoušku.

Stanovujeme propustnost, meze tekutosti a meze plasticity. Děláme Proctorovu zkoušku, stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti. A v neposlední řadě také dokážeme stanovit kalifornský poměr únosnosti, okamžitý index únosnosti a lineárního bobtnání.

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG