Mosty

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

DOKONALÉ TECHNICKÉ SPOJENÍ

Navrhujeme a provádíme technické studie mostů, lávek a inženýrských staveb ve všech stupních projektové dokumentace.

Zabýváme se projekty v rámci PPP nebo Yellow FIDIC. K návrhům přistupujeme zodpovědně, se snahou o projektování ekonomicky i esteticky smysluplných konstrukcí. Respektujeme přirozené vlastnosti materiálů a jejich vhodným použitím necháváme vyniknout jejich silné stránky.

Nabízíme součinnost při návrhu technologií výstavby a jejich optimalizace, dále prohlídky mostů a také výpočty zatížitelnosti nových i stávajících mostů. Na všech našich pobočkách v Čechách, na Slovensku i na Ukrajině projektujeme konstrukce pro malé investory stejně tak jako pro největší investory státního sektoru. Vytváříme konstrukce tvarů a rozměrů malých a běžných, stejně jako mosty rozměrů velkých, s netradičními tvary nebo s technologicky nejnáročnějšími postupy výstavby.

#valbek #most #bridge

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG