Realizace mostů

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Realizace mostů

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

MOSTNÍ KONSTRUKCE

Navrhujeme, vymýšlíme nebo jen kontrolujeme technologie potřebné pro výstavbu lávek a mostů. Bednění, dočasné podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce pro výsun nebo zvedání konstrukcí. Odborně posoudíme a navrhneme možný postup výstavby. Založení nebo pažení konstrukcí, příprava montážní dokumentace a POV staveb libovolné velikosti.

Posuzujeme jednotlivé stavební fáze a zabýváme se u nich statickými posudky všech typů mostních konstrukcí. U monolitického betonového mostu nebo u montáže ocelového mostu navrhneme podpěrnou konstrukci POLO, což je ocelová provizorní konstrukce přizpůsobená značné zátěži i rozměrům.

 

 

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG