Silniční stavby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Silniční stavby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

DÁLNICE

Jednotlivé ateliéry dopravních staveb Valbeku sídlí v Praze, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem i na Slovensku. Projektujeme dálniční stavby a stavby k tomu navazující ve všech stupních dokumentace. Navrhujeme obchvaty sídelních celků přesně dimenzovaných a bezpečných pro tamní obyvatele a respektující okolní krajinu i dostupné zdroje. Nabízíme řešení mimoúrovňových křižovatek i speciálních letištních ploch.

MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

Naše dopravní ateliéry se specializují také na menší měřítko v dopravních komunikacích, na městskou dopravu. Projektujeme městské komunikace a křižovatky ve všech stupních projektové dokumentace. Dále naši silničáři projektují areálové plochy a komunikace, parkoviště, opěrné zdi, testovací okruhy a bezpečné cyklostezky.

#valbek #dalnice #silnice #road #motorway

KONTAKT

DÁLNICE A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Realizace

NAŠE STAVBY

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Naše skupina v Ústí nad Labem si na začátku pokládala vcelku jednoduché otázky: proč, kdy a kam lidé cestují a bude jim stačit kapacita silnice nebo dálnice? My ale máme možnost na základě přesných dat, modelů a analýz poskytnout odpovědi a jít v nich i mnohem dál, jako například: co společnost získá realizací stavby, jaké budou dopady na uživatele, správce komunikace nebo životní prostředí.

V rámci oblasti dopravního inženýrství zajišťujeme dopravní průzkumy, jejich kompletní zajištění a provedení pomocí profilového sčítače Sierzega a dalších metod průzkumu. Vytváříme dopravní modely, modelujeme intenzitu dopravy, prognózy dopravy a tvorbu dopravních modelů. Posuzujeme kapacitu křižovatek a úseků komunikací, stanovujeme počty parkovacích míst pro obchodní a obytné zóny, analyzujeme dopravní nehodovost. Kompletně zpracováváme kapacitní posudky profilů pozemních komunikací a křižovatek. Nabízíme prognózy intenzit generované dopravy, vlivy plánovaných záměrů z hlediska generované dopravy a jejich dopad na silniční síť. A v neposlední řadě tvoříme makroskopické modely – obce, kraje a mikrosimulace dopravních řešení včetně vyhodnocení.

Zpracováváme bezpečnostní audity a provádíme bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, aplikujeme metodiku SDV a máme certifikaci Ministerstva dopravy ČR.

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG