Stavebně-technické průzkumy

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Stavebně technické průzkumy

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Naše skupina odborníků diagnostikuje stavební konstrukce prováděním zkoušek in-situ nebo odebráním vzorků z konstrukcí a provedením zkoušek v laboratoři. Následně jsou zkoušky vyhodnoceny, stanoveny materiálové charakteristiky použitých stavebních materiálů v konstrukci a zhodnocen stav stávajících konstrukcí.

Vrtání do konstrukcí provádíme všemi směry v rozsahu vrtného průměru 52–500 mm. Máme specializované nástroje na jádrové vrty do konstrukcí pro odběry vzorků na následné zkoušky, jádrové vrty pro stanovení skrytých rozměrů konstrukcí a jádrové vrty pro ověření materiálu za konstrukcí. Následně zajišťujeme zkoušky na vzorcích v odborně způsobilých laboratořích.

V rámci zkoušek in-situ provádíme ověření karbonatace, zkoušíme přilnavost vrstev odtrhoměrem, ověřujeme polohu, průměr a krytí výztuže. Děláme průzkum dutin a nabízíme nedestruktivní zkoušky betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru.

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG

ZAJÍMAJÍ VÁS PŘÍBĚHY Z NAŠEHO OBORU?