Stavební výroba

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Stavební výroba

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

STAVEBNÍ FIRMA

V rámci naší Skupiny Valbek se soustředíme také na realizaci pozemních a dopravních staveb. Stavba, sanace a rekonstrukce ocelových, betonových, dřevěných a kamenných mostů, lávek a mostků je obor v dopravních stavbách, ve které jsme nabrali nejvíce praxe. Dále máme ve svém portfoliu opěrné zdi, protihlukové zdi a propustky. U pozemních staveb máme velice široké dosavadní pole působnosti výstavby od rodinných domků přes občanské stavby až po průmyslové haly. Dokážeme zajistit stavbu v režimu „Design & Build“.

Naše středisko monolitických konstrukcí pracuje se železobetonem a najde své uplatnění především ve skeletech, na mostech, v propustkách, opěrných zdech, nádržích, průmyslových halách, skladech.

Máme také vysoce specializované středisko, kde provádíme elastické mostní závěrky. Pokládáme hydroizolace mostovek. Služby nabízíme v kvalitě a souladu s platnými normami a podmínkami ŘSD.

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG