Technologické celky

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Technologické celky

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

NEJNOVĚJŠÍ KONSTRUKČNÍ POSTUPY JSOU NAŠÍM STANDARDEM

V oblasti technologických projektů řešíme návrhy nových technologických celků, ucelených linek nebo samostatných strojů a zařízení. Svou pozici zakládáme na rozvoji, modernizaci a optimalizaci technologických provozů a na přípravě a realizaci náročných technologických staveb v průmyslové výstavbě.

V rámci projekčních a inženýrských služeb zajišťujeme řešení na míru dle potřeb našich zákazníků. Poskytujeme projekční služby v oblasti energetiky a teplárenství, výroby stavebních materiálů, cementářského průmyslu, dobývání a úpravy nerostů, chemického průmyslu, petrochemie a farmacie. Při navrhování technologických celků využíváme nejmodernější software. Pracujeme výhradně formou 3D modelování ve špičkových licenčních programech firem AVEVA a Autodesk.

Svoji práci často zahajujeme zmapováním stávajících stavů pomocí 3D laser skenu s využitím mračen bodů v modelovém prostředí řešených projektů. Projekty řešíme od fáze studie až po zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace. Zajišťujeme autorské dozory projektanta a technické dozory stavebníka. Jsme schopni zabezpečit odběr vzorků, laboratorní rozbory a poloprovozní zkoušky.

Z hlediska technologických linek, strojů a zařízení věnujeme nejvíce pozornosti příjmu a přepravě materiálů (mechanická, pneumatická, hydraulická), třídění, drcení a mletí, vážení, dávkování, míchání a homogenizaci, zvlhčování, skladování a expedici. Věnujeme se novým trendům využívání obnovitelných zdrojů. Svým klientům nabízíme tvorbu katalogů prostředí dle jejich požadavků. V našich referencích najdete zpracování potrubních komponentů, kabelových lávek, ocelových profilů.

Vytváříme nadstavby pro nadstandardní rozsah produktů AVEVA Plant. Dále provádíme školení v aktuálních verzích AVEVA Plant PDMS/E3D v úrovních Basic a Detail. Naši pracovníci vlastní oprávnění Autorizace ČKAIT; Osvědčení odborné způsobilosti Báňského úřadu k projektování v odvětví hornické činnosti.

#valbek #industrialplant

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG