Tunely a Geotechnika

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Tunely a Geotechnika

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

JDEME DO ZEMĚ

Zaměřujeme se na tunelové stavby, stavební jámy a zdi převážně v silničním a železničním stavitelství. Skupinu inženýrů specializujících se na silnice naleznete v Liberci, odborníky na železniční stavitelství zase v Praze.

Jsme schopni řešit pažící konstrukce, a to jak záporové pažení, tak štětové stěny. Zajišťujeme stavební jámy hřebíkované konstrukce nebo pilotové stěny a v neposlední řadě sanace skalních stěn.

Projektujeme armované konstrukce, opěrné a zárubní zdi (prefa, monolit, gabion), štoly, tunely, šachty, sanace tunelů a betonových konstrukcí, protihlukové stěny a jejich založení, injektáže na chemické a cementové bázi.

Počítáme v programech Geo 21 CS (Plaxis) a Idea StatiCa. Vlastníme oprávnění autorizovaný inženýr v geotechnice v České republice a na Slovensku a máme Oprávnění báňského projektanta v ČR dle zákona č.61/1988. Od léta 2021 máme rozšířené oprávnění projektovat vrty s délkou nad 30 m.

#valbek #tunel #tunnel #geotechnicalengineering

KONTAKT

Realizace

NAŠE STAVBY

Navazující
obory

PŘIDEJTE SE
K NÁM

CHCETE VÍCE?

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
FIREMNÍ BLOG