Екологічні послуги

КОНТАКТИ ТА СОЦ. МЕРЕЖІ

ВОДА, РОСЛИННІСТЬ, МІГРАЦІЯ, ВІДХОДИ, ШУМ

Заплановані інвестиційні проєкти – будівлі, об’єкти або інші види діяльності, що мають прямий або опосередкований вплив на навколишнє середовище, повинні, відповідно до чинного законодавства, пройти процес оцінки впливу на навколишнє середовище – ОВНС.

Наші співробітники мають багаторічний досвід проведення ОВНС для різноманітних інвестиційних проєктів. Надаємо комплексні послуги, включаючи порадницьку та консультаційну діяльність.

Ми проводимо дослідження забруднення середовища та впливу шуму, які необхідні в процесі виконання ОВНС. Це один з необхідних розділів для оцінки впливу проєкту на якість повітря та здоров’я населення.

Дослідження забруднення середовища також використовуються як основа для видачі обов’язкового висновку та дозволу на експлуатацію джерела викидів забруднення, відповідно до законодавства. У цьому випадку дослідження виконується для конкретних перелічених стаціонарних об’єктів забруднення, а також для будівництва доріг і парковок.

Виконуємо моделювання та візуалізацію розповсюдження шуму – акустичні дослідження, включаючи проєктування протишумових заходів.

Ми обробляємо експертні висновки щодо конкретних джерел забруднень, перелічених у відповідних законодавчих нормах, як підставу для надання обов’язкового звіту та дозволу на експлуатацію джерела забруднення.

З метою оцінки впливу проєктів на навколишнє середовище ми проводимо натуралістичні дослідження, зосереджені на різних групах рослин і тварин, включаючи пропозиції заходів та обговорення з природоохоронними органами. Крім того, якщо необхідна вирубка дерев в рамках підготовки окремих проєктів, ми проводимо так зване дендрологічне дослідження, яке оцінює стан здоров’я, параметри та інші характеристики зрубаних насаджень, включаючи розрахунок екологічної шкоди.

Ми пропонуємо комплексні послуги з корпоративної екології, передусім забезпечення діяльності зовнішнього корпоративного еколога, а також дорадчу та консультаційну діяльність у цій сфері або підготовку часткової документації та її обговорення з відповідним органом державної адміністрації.

Ми виконаємо для вас необхідні звіти у сфері управління відходами, експлуатації джерел забруднення повітря, управління водними ресурсами (звітність ISPOP). Ми також опрацюємо супутню документацію, таку як правила експлуатації, плани на випадок надзвичайних ситуацій, правила поводження з небезпечними хімічними речовинами, ADR, ведення постійного обліку відходів, ідентифікаційні листи небезпечних відходів, проведемо оцінку ризику шкоди навколишньому середовищу.

Також складемо для вас заяву на видачу комплексного дозволу, який необхідний для об’єктів, зазначену у відповідних законодавчих нормах (наприклад для великих хімічних, сільськогосподарських, металургійних та харчових підприємств).

#valbek #ecofriendly

КОНТАКТИ

Реалізовані проєкти

НАШІ ОБ’ЄКТИ

Суміжні галузі

ДОЛУЧИТИСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ

БАЖАЄТЕ ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ?

ПЕРЕГЛЯНУТИ БЛОГ НАШОЇ КОМПАНІЇ